Kvalitetspolicy

Bomacs Kvalitetspolicy: Bomac Elektronik AB tillverkar och monterar elektronik och kablage. Vi skall tillverka och leverera varor av sådan kvalitet att dessa infriar våra kunders behov, förväntningar och krav, samt uppfyller myndigheters krav. Våra medarbetare skall ha rätt utbildning och verktyg för att ta ett eget ansvar att säkra slutlig kvalitet på produkterna, samt för att aktivt delta i förbättringar av verksamheten. Tillsammans arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra vårt kvalitetsledningssystem.